Palatul Muschong

Palatul Muschong, a fost contruit în perioada imediat următoare unirii, în jurul anilor 1926-1927, de către arhitectul Ferenczik pentru familia fabricantului Muschong. Iacob Muschong se ocupa cu producția de cărămidă, făcându-și în acest fel averea. În 1908 firma își schimbă numele în „J.Muschong & Comp.” Cărămida și țigla produse de Muschong erau de mare calitate și erau vândute în tot Imperiul Austro-Ungar, iar mai apoi și în România Mare. Muschong a construit mai multe fabrici în Banat, dar și una la marginea Budapestei. Marea Unire de la 1918 a avut ca și consecință pentru acesta o anchetă, autoritățile considerând că acesta se opunea dezvoltării capitalului românesc. După multe controale făcute de autorități și diferite probleme pe care le-a întâmpinat în procesul cu aceștia, s-a stins din viață în 1923 în reședința sa din Lugoj. Palatul Muschong a fost folosit ca locuinţă a familiei Muschong, iar la parter se aflau birourile fabricii de cărămidă şi câteva magazine. În perioada comunistă, clădirea a fost sediul Partidului Comunist Român. În prezent, în clădire funcționează Hotel Timișul.

Muschong Palace was built in the following period of the union, in 1926-1927, by the architect Ferenczik for the family of Muschong. Iacob Mushong was dealing with the production of bricks, in this way he made his fortune. In 1908, the firm changed its name to “J.Mushong&Comp”. The bricks and tiles produced by him were high quality and were sold in The Austro-Hungarian Empire, and then in The Big Romania. Muschong built several factories in Banat county and one at the periphery of Budapest. The Big Union in 1918 had an impact on him, being investigated by the authorities. They thought that Mushong was opposing the development of Romanian capital. After several inspections made by the authorities, and different problems which he faced during the process, he lost his life in 1923 in his house in Lugoj. The palace was used as a residence for the Muschong Family, and on the ground floor there were the offices of the brick factory and some stores. In the communist times, the building was used by the Romanian Communist Party. At the moment, the building hosts the Timisul Hotel.