Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Plastică

În prezent muzeu de istorie, în trecut Banca Lugosi Nepbank, a fost construită în anul 1899. Aceasta a activat ca bancă până între cele 2 Războaie Mondiale. Este o clădire construită în stil baroc cu o fațadă bogată în elemente ornamentale fiind cea mai valoroasă clădire de pe str. Nicolae Bălcescu. Din 1968 clădirea adăposteşte Muzeul de Istorie. Cele mai importante domenii şi subdomenii reprezentate în muzeu sunt cele de arheologie, etnografie, memoriale, artă plastică, istorie medie. Colecţia de arheologie cuprinde un inventar litic, podoabe, unelte, arme şi piese ceramice rezultate din săpăturile arheologice efectuate în zonă.

Currently an Art Museum, a bank in the past in the past, it was built in 1899. It activated as a bank until between the two World Wide Wars. It is a building built in the baroque style with a facade rich in ornamental elements, being the most valuable construction on that street. From 1968, the building is the house of the museum. The most important domains in the museum are the archaeological, ethnographical, memorial, plastic arts and history. The archaeological collection contains a Lytic stock, decor, tools, guns and ceramic tools that are the result of the archaeological diggings made in that area.