Teatrul Traian Grozăvescu

Teatrul de Stat , actualul Teatru Traian Grozăvescu a fost construit în perioada 1899-1900 pe actualul Splaiul Coriolan Brediceanu cu sprijinul autorităților locale și centrale din perioada imperiului austro-ungar, la care a contribuit și comunitatea locală din Lugoj. Teatrul este construit în arhitectură neoclasică pe baza planului general pregătit de către arhitectul regal Sandor Laszla. Menționarea Teatrului Traian Grozăvescu a fost regăsit într-un document datat 10 mai 1841 despre un spectacol școlar ce urma să fie susținut. În lunile ianuarie şi februarie 1847, „Societatea Românească Cântătoare Theatrale”, de sub conducerea lui losif Farcaş, formată din câţiva actori profesionişti, prezintă pe scena Teatrului din Lugoj primele spectacole în limba română. După cum scriu ziarele vremii, „reprezentaţiile date în limba română au fost foarte mult vizitate”. Din anul 1992, municipalitatea şi teatrul lugojean organizează singurul festival-concurs teatral neprofesionist cu participare internaţională din România.

The Traian Grozavescu Theatre was built in the 1899-1900 on the Splaiul Coriolan Brediceanu with the support of the local authorities and central from the austro-hungarian where the local community of Lugoj participated as well. The theatre has a neoclassical architecture started from general plan of the royal architect Sandor Laszla. The Traian Grozavescu Theater was mentioned in a document from the 10th of May 1841, which was about a school play that was about to be performed. In January and February 1847, The Theatrical Singing Romanian Society, under Iosif Farcas, composed of some professional actors, presents on the theatre’s stage in Lugoj the first plays in the Romanian Language. The newspapers from those times wrote that the representations in the Romanian language were visited a lot. From 1992, the Municipality and the theatre organises the only amateur theatrical contest-festival with international participants in Romania.