Castelul Huniade

Castelul Huniade este considerat ca fiind cea mai veche clădire din Timișoara, construită între anii 1308-1315. A fost construit de Carol Robert de Anjou și servea ca reședință al acestuia. După cutremurul din 1443, castelul a fost reconstruit de către Ioan de Hunedoara. Castelul medieval a fost distrus în timpul asediului Timișoarei din 1849 și refăcut în forma actuală în 1856. În ciuda numeroaselor modificări, castelul și-a păstrat organizarea în jurul unei curți patrulatere, poziția turnului-donjon și „Sala Cavalerilor”, detalii care care se regăsesc și la Castelul Corvineștilor de la Hunedoara. Fațada principală a fost refăcută într-un stil romantic. Din 1947, castelul a fost atribuit Muzeului Banatului și găzduiește secțiile de istorie și de științe ale naturii.

The Huniade Castle is considered to be the oldest building in Timișoara made between 1308-1315. It was built by Carol Robert de Anjou and it served as his home. After the earthquake in 1443, the castel was reconstructed by Ioan from Hunedoara. The medieval castle was destroied during the siege of Timisoara in 1849 and was rebuilt in it’s current state in 1856. Despite the changes, the castle kept its form, around a square yard, the position of donjon-tower and Knights’ Hall, details that you can also observe in The Huniade Castle in Hunedoara. The main facade was rebuilt in a romantic style. From 1947, the castle was atributed to the Museum of Banat and hosts history and nature sciences sections.