Catedrala Mitropolitană din Timișoara

Catedrala Mitropolitană din Timișoara, începută a fi construită din 1936, este una dintre cele mai înalte biserici din România având 90,5 metri înălțime. Cele 7 clopote impresionante sunt confecționate din material adus din insulele Sumatra și Borneo din Indonezia, și armonizate de compozitorul renumit, Sabin Drăgoi. Sunetul acestora putând fi auzit în aproape toată Timișoara. Clopotele și crucile catedralei au fost sfințite în anul 1938, iar inaugurarea lăcașului s-a făcut în anul 1946, în prezența Regelui Mihai I al României, a primului-ministru Petru Groza și a patriarhului Nicodim Munteanu. Finisajele, picturile interioare și cele exterioare au fost finalizate abia în anul 1956, fiind întârziate de cel de-al doilea război mondial. La subsolul acestei catedrale mitropolitane se află un muzeu de artă religioasă cu icoane, cărți biblice vechi și multe alte obiecte de cult, cele mai vechi datând din secolul al XVI-lea.

The Metropolitan Cathedral from Timisoara was built in 1936, it’s one of the tallest churches in Romania having a height of 90,5 meters. The impressive 7 bells are made from material brought from the Sumatra and Borneo in Indonesia and harmonized by the famous composer, Sabin Dragoi. Its sounds can be heard from almost all Timisoara. The bells and crosses of the Cathedral were hallowed in 1938, and the inauguration was made in 1946 in the presence of King Mihai the First of Romania, the prime-minister Petru Groza and Patriarch Nicodim Munteanu. The finishings, interior and exterior paintings were done in 1956, being delayed by the World War 2. In the basement of this Metropolitan Cathedral, there is a religious art museum with icons, old biblical books and other cult objects, the oldest dating since the XVI century.