Opera Națională Română Timișoara

Înființată în 30 martie 1946, Opera Națională Română este acum cel mai puternic centru cultural din vestul României, iar dezvoltarea pieții Operei s-a produs din dorința de a crea un spațiu înconjurător ce se ridică la nivelul frumuseții acestei clădiri. Patru instituții de stat de artă își desfășoară activitatea în acestă clădire: Opera Națională Română, Teatrul Național „Mihai Eminescu”, Teatrul German de Stat și Teatrul Maghiar „Csiky Gergely”. A suportat de-a lungul timpului două incendii, ajungând în acest fel o clădire în stil neobizantin. Este un simbol al libertății, fiind unul din locurile în care s-a strigat pentru prima dată „Jos comunismul!” în timpul Revoluției Române din Timișoara.

Founded in May 30, 1946, the Romanian National Opera is now the most powerful cultural centre in the west of Romania, and the square’s development was made from the desire of creating a surrounding area that reaches the beauty of the Opera. It harmoniously shelters 4 art institutions that hold their activities within it: The Romanian Opera, The National Theater, The german theater and hungarian theater. Over time it endured two fires, this way becoming a building with a neo byzantine style. It is a symbol of liberty, being the place in which was shouted for the first time „Down with the communism” during the Romanian Revolution from Timișoara.