Piața Libertății

Piața Libertății adăpostește unele dintre cele mai vechi clădiri din Timișoara, printre care Comandamentul Garnizoanei, fosta Cancelarie de Război, Primăria Veche, Cazinoul Militar. Vechile sale denumiri erau Piața Paradelor și Piața Prințului Eugen. Cazinoul Militar este realizat în stil baroc, fiind păstrată o bună parte din fațada acestuia și în zilele noastre. Vechea primărie a orașului a fost situată în această piață, clădire care în prezent adăpostește Facultatea de Muzică și Teatru. În piață era în trecut o baie otomană, iar în prezent se regăsește o inscripție în limba arabă ce datează din timpul conducerii otomane pe care este menționat: „Anul de ridicare al acestei băi, din timpul de groază sub Ibrahim Ehan Hedja 1053”. Statuia Sfânta Maria și Sfântul Ioan Nepomuk din Piața Libertății a fost realizată de doi artiști vienezi, iar pe 3 laturi a acesteia sunt reprezentate scene din ultima perioadă a vieții Sfântului Ioan Nepomuk iar în partea superioară este Sfânta Maria cu o coroană de stele în jurul capului și având în mână flori de crin, simbolul purității.

The Liberty Square shelters one of the oldest buildings in Timisoara, among with the Garrison Headquarter, the former War Office, the Old City Hall, the Military Casino. Its old names were the Parade Square and the Square of Prince Eugen. The military casino is made in a baroque style, a good part of the facade still being preserved. The old City Hall was situated in this square. On the place of the current building, there was in the past an Ottoman bathhouse. In there you can find an inscription in Arabic that dates back since the Ottoman leadership. „The year this bathhouse was built, during the horrible times under Ibrahim Ehan Hedja’s leadership in 1053.” The statue of Saint Marie and Saint Ioan Nepomuk from the Square of Freedom was realized by two artist from Vienna, and on 3 sides of it there are represented scenes of the last period of Saints Ioan Nepomuk’s life and on the upper side there is Saint Marie with a crown of stars around her head, holding lillies in her hands, the symbol of purity.