Fun city tour

Proiect organizat de CDPP
Proiect cofinanțat de CJT

Fun City Tour este o platformă care îi va ajuta atât pe locuitorii județului Timiș, cât și pe turiști să viziteze orașele Timișoara și Lugoj astfel încât să vadă cele mai importante atracții din fiecare municipiu, fără a fi necesar să organizeze grupuri mari cu ghid. Acest site-aplicație va oferi detalii relevante despre obiective din oraș și va oferi un tur (inclusiv detalii de orientare) ce va cuprinde cele mai importante clădiri din orașele vizate fiecare prezentată cu informații relevante. Alegerea celor mai importante clădiri din fiecare oraș va fi realizată prin chestionarea comunităților locale.

Proiectul răspunde obiectivului ”Dezvoltarea unei societăți cu repere durabile, de conservare și transmitere mai departe a valorilor pozitive pentru noile generații” din Strategia Culturală a Județului Timiș 2018-2022, prin proiect ne dorim să valorificăm patrimoniul cultural al județului Timiș și să îi facem pe tineri cât mai conștienți și interesați de aceasta, bineînțeles într-o formă care să îi atragă.


Fun City Tour is a platform that will help both the inhabitants of Timiș County and tourists to visit the cities of Timișoara and Lugoj so as to see the most important historical monuments in each municipality, without having to organize in large groups with a guide. This site will provide relevant details about the city’s historical monuments and provide a tour (including orientation details) that will include the most important buildings in the cities concerned. The choice of the most important buildings in each city will be made through a questionnaire applied to local communities.

The project fulfills the objective “Development of a society with sustainable landmarks, conservation and further transmission of positive values for the new generations” of the Cultural Strategy of Timiș County 2018-2022. Through this project we want to capitalize on the cultural heritage of Timiș County and make young people more interested in it.

Fun City Tour este o platformă care îi va ajuta atât pe locuitorii județului Timiș, cât și pe turiști să viziteze orașele Timișoara și Lugoj astfel încât să vadă cele mai importante atracții din fiecare municipiu, fără a fi necesar să organizeze grupuri mari cu ghid. Acest site-aplicație va oferi detalii relevante despre obiective din oraș și va oferi un tur (inclusiv detalii de orientare) ce va cuprinde cele mai importante clădiri din orașele vizate fiecare prezentată cu informații relevante. Alegerea celor mai importante clădiri din fiecare oraș va fi realizată prin chestionarea comunităților locale.
Proiectul răspunde obiectivului ”Dezvoltarea unei societăți cu repere durabile, de conservare și transmitere mai departe a valorilor pozitive pentru noile generații” din Strategia Culturală a Județului Timiș 2018-2022, prin proiect ne dorim să valorificăm patrimoniul cultural al județului Timiș și să îi facem pe tineri cât mai conștienți și interesați de aceasta, bineînțeles într-o formă care să îi atragă.

Fun City Tour is a platform that will help both the inhabitants of Timiș County and tourists to visit the cities of Timișoara and Lugoj so as to see the most important historical monuments in each municipality, without having to organize in large groups with a guide. This site will provide relevant details about the city’s historical monuments and provide a tour (including orientation details) that will include the most important buildings in the cities concerned. The choice of the most important buildings in each city will be made through a questionnaire applied to local communities.
The project fulfills the objective “Development of a society with sustainable landmarks, conservation and further transmission of positive values for the new generations” of the Cultural Strategy of Timiș County 2018-2022. Through this project we want to capitalize on the cultural heritage of Timiș County and make young people more interested in it.